طرداران بازی سفیر عشق

سروش ما را در آپارات دنبال کنید

 بازی سفیر عشق روز واقعه

بازی سفیر عشق روز واقعه

بازی سفیر عشق روز واقعه بازی سفیر عشق روز واقعه

پوستر بازی سفیر عشق روز واقعه 

 

 این تصاویری هست که در حال حاضر از بازی منتشر شده است، این تصاویر و تصاویر بیشتری از محیط بازی را میتوانید از بخش زیر دانلود کنید.

تصاویری هم هست که بنظر میرسد برای میانپرده های دو بعدی بازی است و این تصاویر و لوگوی بازی را در فایل تصاویر مفهومی میتوانید دانلود کنید

اما لطفا منتظر تصاویر گیم پلی بازی باشید

Tags: بازی سفیر عشق روز واقعه تصاویر بازی سفیر عشق روز واقعه

دانلود تصاویر مختلف بازی، بصورت یکجا: