طرداران بازی سفیر عشق

سروش ما را در آپارات دنبال کنید

 

هنگام خروج امام حسین (ع) از مدینه به سوی مکه، مسلم بن عقیل(ع) یکی از همراهان او بود.

پس از اینکه نامه‌های مردم کوفه به امام رسید، وی مسلم را به کوفه فرستاد تا اوضاع و شرایط آن شهر را بررسی کند و درباره درستی ادعای کوفیان مبنی بر کثرت پیروان امام (ع)، اطمینان یابد و به امام گزارش کند.

 مهران، مبارز ایرانی، با اطلاع از حضور حضرت مسلم بن عقیل (ع) در شهر کوفه، تصمیم می‌گیرد به یاری ایشان برود و در این هدف بزرگ به حضرت مسلم کمک کند.

اینک نوبت شماست تا مسلم بن عقیل (ع) را در این سفر پرخطر یاری کنید.