نگاهی به کلیدهای بازی: دسته

نوشته شده توسط مدیریت گیمی. منتشر شده در بازی والیبال مدرن | اتاق ویژه

راهنمای کلیدهای دسته

این تصویر را میتوانید با رفتن بر روی منوی اصلی بازی، سپس گزینه آموزش و بعد با زدن کلید L1 دسته و انتخاب آن مشاهده نمایید

 

نکات پیشنهادی برای بهتر بازی کردن در ادامه:

 

سرویس: با کلید D(سرویس ساده پرشی) یا B(سرویس پرشی موجی)

 سرویسهای ساده براحتی از روی تور رد میشوند اما سرویس های پرشی موجی نیاز به تمرین بیشتر و دقت بیشتری دارند تا آنجایی که میخواهید بنشینند.

 نه خیلی زیاد فشار بدید و نه خیلی کم، در حد متوسط رو به بالا قدرت رو نگه دارید. از کلیدهای جهت نمای بالا و پایین دسته هم برای همان زاویه دادن یا ارسال توپ به نقاط چپ و راست زمین حریف استفاده کنید.

 

آبشار: کلیدD

بعد از اینکه پاس رو برای آبشار زننده فرستادید، حالا کافیست کلید D را به اندازه دلخواه فشار بدید. نه زیاد که توپ به بیرون برود و نه کم که اصلا از تور رد نشود.

با فشردن کلید D عملا بازیکن برای زدن آبشار اقدام میکند حالا میتوانید از ترفندهای زیر برای غافلگیری حریف استفاده کنید:

کلید D+کلید R1: آبشار قدرتی

کلید D+کلید L1: جاخالی زدن

یعنی وقتی توپ برای اسپکر پاس داده شد میتوانید با خیال راحت کلید R1 را نگه دارید و سپس با خیال راحت کلید D را بزنید تا یک آبشار قدرتی بزنید. راستی از کلید جهت نمای بالا و یا پایین دسته برای زاویه دادن به توپ استفاده کنید.(زاویه افقی مدنظر است، نه عمودی).

 

دریافت (سرویس و آبشار): کلید R1 و سپس کلید A

برای دریافت سرویس از کلید R1 استفاده کنید. وقتی حریف اقدام کرد برای سرویس زدن، شما کلید 9 را نگه دارید اینطوری بازیکن تان برای دریافت سرویس خودش را به محل احتمالی فرود توپ میرساند. حالا کافیست تا کلید A را بزنید تا توپ دریافتی پاس داده بشود (اگر قدرت را تا اخر نگه دارید توپ پس از برخورد به دست دریافت کننده به زمین حریف فرستاده میشود)

مدیریت گیمی
نویسنده: مدیریت گیمی
صابر سبحانی مدیرکل تارنمای گیمی